HAL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 8
05-532 Baniocha
tel.: (+48 22) 727 55 16
                        736 68 20
fax: (+48 22) 727 58 76
                        736 68 28
Dział Handlowy:
Administracja:
Strona GŁÓWNA | O Firmie | Kontakty | Dotacja | Bezpieczeństwo produktu   Nasze linie produktowe: Hippo | Kolorado | Blik | Ocean

Hal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Spokojna 8, 05-532 Baniocha
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000045589
NIP 123-01-17-083, REGON 011963550, Kapitał Zakładowy: 50 000 zł.

© Copyright 2006 - 2012 by HAL Sp. z o.o. All rights reserved. Designed and made by: PICADOR s.c. www.picador.com.pl